Virtualna stvarnost u božićnom tramvaju

Virtualna stvarnost u božićnom tramvaju


Opis Projekta

Virtualna stvarnost u božićnom tramvaju jedan je od naših najvećih projekata. Kompletna suradnja javila se iz inicijative i kreativnosti GPP-ovog marketing tima, koji je imao viziju, za čije rješenje je našao i partnera u našoj tvrtki. Kako smo se bavili virtualnom stvarnošću, kontaktirali su nas iz GPP-a i suradnja je mogla početi.

Iako je rok bio relativno kratak, a posla koliko god smo mogli zamisliti, krenuli smo sa realizacijom. Pripreme su bile fotografiranje lokacije gdje se tramvaj i aplikacija nalaze, modeliranja okoline, zgrada, tračnica, tramvaja i popratnih detalja. Nakon pripreme bilo je potrebno oživjeti modele, i povezati funkcionalnost. Projekt je uspješno realiziran, a posjećen je bio do samog kraja manifestacije “božićni tramvaj”.